• Disciplines

  Volgende disciplines worden uitgeoefend in de groepspraktijk

 • Kinesitherapie

  Osteopathie

  Rugschool

  Shiatsu

  Massage

  (Sport) Specifieke Screening

 • Kinesitherapie

  Bewegen als behandeling

  Kinesitherapie betekent letterlijk “verzorging of behandeling door beweging”. Een behandelreeks start steeds met een vraaggesprek. Dit wordt gevolgd door een klinisch onderzoek. Op deze manier kunnen we de gepaste doelstellingen vastleggen en een behandelplan opstellen. Vervolgens wordt gestart met de behandeling. Naast manuele technieken (massage, mobilisatie, fricties, stretching,…), speelt actieve oefentherapie een grote rol. Deze actieve oefentherapie wordt steeds goed begeleid en progressief opgebouwd. Het is de bedoeling dat deze actieve oefeningen worden geïntegreerd in het dagelijks leven. Ook een thuisoefenprogramma zal aangeleerd en meegegeven worden.

   

  Voor volgende klachten kan u terecht bij de kinesitherapeut:

  Rugklachten (lumbalgie, cervicalgie, whiplash,…), Spier- en peesproblemen (spierscheur, peesontstekingen, tenniselleboog,…), Gewrichtsproblemen (artrose, frozen shoulder, verstuikingen,…), Sportletsels, Revalidatie na operatie of trauma, Cardiale revalidatie, Neurologische revalidatie (Parkinson, MS, CVA,…), Lymfedrainage, kinesiotape, … Er kan ook (sportspecifiek) preventief gewerkt worden om tekorten weg te werken en zo letsels te voorkomen.
   

   

  De behandeling:

  Onze collega’s zijn niet geconventioneerd.
  Een behandeling kost 34€. Hiervan krijgt u een gedeelte terug van uw mutualiteit.

   

  Spina collega's voor kinesitherapie:

  Elko Van den Broucke - Audrey Swolfs

 • Osteopathie

  Gezondheid is een lichaam dat beweegt

  Osteopathie is een volwaardige medische discipline waarbij functionele stoornissen, ontstaan door bewegingsverlies van om het even welk weefsel, worden vastgesteld en daarna behandeld.


  Onderzoek en behandeling vinden plaats vanuit een totaalbenadering van de klacht. Daartoe wordt naast het bewegingsapparaat (beenderen, gewrichten en spieren) ook het orgaansysteem (inwendige organen met bloedvaten en lymfestelsel) en het craniosacrale systeem (schedelbotten, hersenvliezen, ruggenmergvlies en hersenvochtcirculatie) manueel onderzocht op bewegingsverlies. Het uitgangspunt hierbij is dat het lichaam een eenheid is. De drie genoemde systemen zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar continu.

   

  Een behandeling bestaat uit het herstellen van de oorspronkelijke beweeglijkheid door middel van manuele technieken.

   

  Hierdoor wordt het natuurlijk genezingsproces gestimuleerd. Een osteopathische behandeling is geenszins gevaarlijk. Professionele osteopaten zijn opgeleid om contra-indicaties te herkennen. De technieken zijn meestal zacht. Ook de manipulaties worden zacht uitgevoerd.

   

  Volgende klachten kunnen behandeld worden met osteopathie:
  Lumbalgie, cervicalgie, interscapulaire pijn, klachten na whiplash, torticollis of instabiliteit, acute blokkades, migraine, hoofdpijn, kaakproblematiek, problematiek ter hoogte van perifere gewrichten (tenniselleboog, frozen shoulder, carpaal tunnel, bursitis, bewegingsbeperkingen door artrose, …), sportletsels, specifieke problemen bij baby’s en kinderen (reflux, krampen, voorkeurshouding,…) en zwangere vrouwen (rug-, nek- en bekkenpijn, bekkeninstabiliteit, misselijkheid,…), …
  Deze behandelingen worden door de ziekenfondsen niet enkel erkend maar bovendien ook gedeeltelijk terugbetaald.

   

  De Behandeling:

  Een Osteopathie behandeling duurt ongeveer 35-45 minuten en u betaalt hiervoor 60€. U krijgt een aantal keer per jaar een gedeeltelijke tussenkomst van uw ziekenfonds.

   

  Spina collega's voor osteopathie:

  Marc Lievens - Fien Asta - Stijn Duchi

 • Rugschool

  Een individueel rugprogramma om samen naar een betere rug toe te werken

  De Rugschool is een specifiek programma uitgewerkt voor personen die reeds langer last hebben van rugklachten of rugklachten die regelmatig terugkomen.
  Met dit programma brengen we het rugprobleem in kaart en gaan we er op maat van de patiënt intensiever mee aan de slag.
  Van de patiënt verwachten we een engagement om gedurende een periode intensiever te werken aan de rug.
  Om de rugschool te kunnen schetsen, hebben we het programma onderverdeeld in 5 fases. In de praktijk zien we dat deze fases een samenwerking zijn tussen verschillende therapeuten en een aantal fasen vaak samen kunnen lopen of kunnen overlappen.

  Fase 1: Intake
  Via een uitgebreide anamnese (vraaggesprek) en klinische evaluatie krijgen we inzicht in het probleem.
  We willen weten wat de voorgeschiedenis is, welke de huidige klachten zijn en welke impact dit heeft op de persoon.
  We brengen in kaart welke de werkpunten zijn om zo het individuele behandelplan te kunnen opmaken.
   

  Fase 2: osteopathie
  Hier gaan we met manuele technieken de functie van de wervelzuil herstellen. Er wordt gewerkt op bewegingsbeperkingen van heel het lichaam om zo het lichaam weer in balans te krijgen en in evenwicht te laten bewegen.
  Er wordt gewerkt op de klachten van de persoon om deze onder controle te krijgen of zelfs te doen verdwijnen.
  Eens het lichaam in balans en de klachten onder controle, kan er overgegaan worden naar de volgende fase.
   

  Fase 3: Kinesitherapie:
  Eerst wordt er via manuele technieken gewerkt aan de mobiliteit en lenigheid, en dit niet alleen ter hoogte van de wervelzuil. Er wordt gestreefd naar een ideale, functionele lenigheid en mobiliteit over heel het lichaam.
  Via oefentherapie worden vervolgens de bekomen lenigheid en mobiliteit behouden of verder opgebouwd. Daarnaast gaat de oefentherapie de uithouding, stabiliteit en kracht stap voor stap opbouwen. Dit steeds met oog voor enerzijds wat de persoon op dat moment aankan en anderzijds wat we willen bereiken. De kinesitherapeut hecht in deze fase heel veel aandacht aan het correct uitvoeren van de oefeningen en het leren aanvoelen van het lichaam.
   

  Fase 4: Personal rehab:
  Met oefentherapie wordt wat er in de vorige fase is opgebouwd verder opgetraind. De opgebouwde mobiliteit, lenigheid, uithouding, kracht en stabiliteit worden op een hoger niveau gebracht.
  Hier wordt het lichaam sterker gemaakt om opnieuw de bewegingen van alledag te kunnen uitvoeren thuis of op de werkvloer of om opnieuw sportspecifiek te kunnen gaan trainen.
   

  Fase 5: Long-term follow-up:
  Dit is vaak de moeilijkste fase.
  Eens we iets hebben opgebouwd en de klacht(en) zijn onder controle of zelfs volledig weg, is het de bedoeling om dit ook zo te houden.
  We willen de personen die in het rugschool programma stappen dan ook op lange termijn blijven opvolgen.
  Dit doen we via begeleide oefensessies in kleine groepen. Zo gaan we wat er is opgebouwd dan ook onderhouden en de kans op herval minimaliseren.

   

  Spina collega's voor rugschool:

  In de rugschool werken de verschillende therapeuten van Spina samen om zo tot een persoonlijke aanpak op maat van jouw probleem te komen.

 • Shiatsu

  Shiatsu betekent letterlijk “vinger-druk” (shi = vinger ; atsu = druk) en wordt ook wel drukpuntmassage of acupressuur genoemd

  Het betreft een eeuwenoude vorm van manuele therapie die bestaat uit het uitoefenen van druk op specifieke punten van het lichaam met behulp van de duimen, de vingers, de handpalmen of de ellebogen. Ook rotaties, strekkingen of manipulaties behoren tot deze vorm van therapie.
  Door het aanwenden van deze technieken worden er blokkades en spanningen in het lichaam opgeheven. Hierdoor wordt het natuurlijk genezingsproces van het lichaam geactiveerd. Lichaam, geest en emoties komen hierdoor in balans. Een behandeling begint altijd met een gesprek waarin de Shiatsu-therapeut informeert naar de gezondheid, specifieke klachten en naar de leefgewoonten zoals voeding, slaap en dagelijkse bezigheden. Alle informatie wordt uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld.

  Hierna volgt het manuele gedeelte. Het is belangrijk dat diegene die de behandeling ondergaat comfortabele, losse kledij draagt. In enkele gevallen is het nodig om zich gedeeltelijk uit te kleden zoals bij het gebruik van moxa (opwarming van bepaalde punten op het lichaam door middel van bijvoet) of hete kompressen.

  Aan het einde van elke sessie wordt de behandeling nog even besproken. Verder kan er ook advies gegeven worden met betrekking tot eetgewoonten of lichaamsoefeningen.

  Het staat van tevoren niet vast hoeveel behandelingen iemand nodig heeft. Dit hangt af van verschillende factoren zoals hoe lang de klacht al bestaat en hoe er gereageerd wordt op de behandeling.

   

  Waarvoor kan je bij de Shiatsu-therapeute terecht:

  Shiatsu helpt bij alle “beschavingsziekten” zoals depressies, burn-out, spanningshoofdpijnen, spierpijnen, stress, maagklachten, enz… Shiatsu helpt bij alle klachten gerelateerd aan emoties: verdriet, woede, enz…

  Shiatsu helpt bij klachten gerelateerd aan bijwerkingen van andere therapieën. Bv nevenwerkingen van medicatie, bij chemotherapie, enz… Shiatsu helpt bij klachten gerelateerd aan spieraandoeningen zoals whiplash. Shiatsu corrigeert indien nodig ruggenwervels, bekken en schouders. Eventueel wordt er doorverwezen naar een osteopaat of kinesist.

  Shiatsu verlicht klachten zoals slaapstoornissen, CVS (Chronisch Vermoeidheidssyndroom), algemene rugklachten, hoge bloeddruk, hartkloppingen, krampen, fibromyalgie, constipatie, premenstruele klachten, astma, ADHD, communicatieproblemen, enz...

  Omdat Shiatsu blokkades en spanningen wegneemt werkt het preventief. Een maandelijkse behandeling voorkomt vaak verdere klachten. Ook als er geen specifieke klachten zijn, werkt Shiatsu heilzaam op je algemene gezondheid.

  Baby’s, zwangere vrouwen, minder-validen, senioren, enz… iedereen komt in aanmerking voor Shiatsu. Contra-indicaties zijn er in principe niet. Als de Shiatsu-therapeut verder onderzoek nodig acht, wordt er altijd doorverwezen naar de arts.

   

  De Behandeling:

  Een Shiatsu behandeling duurt 60-90 minuten en kost 60€

   

  Spina collega's voor shiatsu: 

  Marjam Rosseel

 • Massage

  Start to feel healthy, start to feel good

  Een massage kan verschillende doelen hebben:

  Een ontspannende massage heeft als doel vooral te onthaasten en heeft een relaxerende werking.

   

  Een therapeutische massage spoort blokkades en spanningen op en deze worden losgemaakt.

   

  Tijdens een sportmassage worden spieren losgemaakt als voorbereiding op een sportprestatie of als recuperatie na de inspanning.

   

  De Behandeling:

  Een totale massage duurt 60 minuten en kost 60€.
  Massage van een beperktere zone duurt 30 minuten en kost 35€

   

  Spina collega's voor Massage:

  Marjam Rosseel

 • (Sport) Specifieke Screening

   

  Aan de hand van een uitgebreide testbatterij gaan we de ‘weak links’ (kwetsbare zones) van het lichaam in kaart brengen.

  De screening gaat op zoek naar beperkingen, tekortkomingen of onevenwichten in statiek, mobiliteit, lenigheid, stabiliteit, kracht,…

  Op basis van deze screening kan er dan preventief gewerkt worden of kunnen we nog beter

  achterhalen waarom een letsel optreedt of terugkomt.

  Wie kan voor deze screening bij ons terecht?

  Van recreatieve sporter tot topsporter. Van jong tot oud.

   

  De Screening:

   

  De screening met verslag duurt ongeveer 60 tot 90 minuten en kost 90€

  Aan de hand van deze screening kan er een oefenprogramma opgesteld worden. Dit kost 60€

   

  Spina collega's voor (sport) Specifieke Screening: 

  Elko Van den Broucke – Marc Lievens

  Neem contact met ons op om deze screening in te plannen

 • Wil je graag een afspraak maken?

  Klik dan op onderstaande knop.

  ×
  Privacybeleid
  Privacy- en cookiebeleid
  
  1.  Algemeen
  1.	Bij Marc Lievens BV vinden we de privacy en de veiligheid van je gegevens erg belangrijk. Niemand heeft immers graag dat zijn of haar persoonlijke gegevens zomaar te grabbel worden gegooid. Lees daarom dit privacy- en cookiebeleid aandachtig door, want dit document bevat essentiële informatie over het hoe en waarom van de verwerking van je persoonsgegevens en het gebruik van cookies.
  2.	Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan Marc Lievens BV mee te delen, maar begrijp dat bepaalde diensten niet uitgevoerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het inschrijvings-, contact- of bestelformulier of de verwerking hiervan weigert.
  2.  Wetgeving en Verantwoordelijkheid
  1.	Marc Lievens BV , met maatschappelijke zetel te GROTESTEENWEG 558, 2600 BERCHEM ingeschreven onder het nummer BE0878470701 (hierna “SPINA ANTWERPEN”), leeft de ‘Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens’ na, alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het ‘recht van de elektronische economie’.
  2.	Marc Lievens BV stelt zich middels dit privacy- en cookiebeleid tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
  3.	Jij bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan Marc Lievens BV .
  4.	Marc Lievens BV is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens op deze website.
   
  3.  Aanvaarding
  •	Door onze website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van dit privacy- en cookiebeleid en stem je ermee in dat Marc Lievens BV jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit privacy- en cookiebeleid.
   
  4.  Persoonsgegevens die verzameld worden
  •	Marc Lievens BV kan gegevens van jou (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:
  1.	automatisch (al dan niet door gebruik van cookies)
  2.	tijdens jouw registratie en het gebruik van deze website
  •	De gegevens die automatisch worden verzameld:
  •	Door gebruik van cookies: bepaalde gegevens worden verzameld via cookies.
  •	Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Marc Lievens BV en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan onze website. Het gaat om:
  •	het TCP/IP adres
  •	het type en de versie van jouw navigatiesysteem
  •	de laatst bezochte internet pagina.
  •	De gegevens die je ons meedeelt tijdens jouw registratie en het gebruik van de Website, desgevallend:
  •	In het inschrijvingsformulier voor onze nieuwsbrief op onze website.
  •	In het contactformulier op onze website.
  •	In het bestelformulier op onze webshop.
   
  5.  Doeleinden van de verwerking
  Algemene doeleinden
  Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:
  •	Je de dienst aangeboden op onze website te kunnen leveren, desgevallend;
  •	De levering en facturatie van de producten die je hebt besteld
  •	Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van onze website;
  •	Het verstrekken van informatie, het verzenden van e-mails met verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren;
  •	 De technische administratie van onze website te beheren;
  •	Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van onze website.
  Direct marketing
  Jouw persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor doeleinden van direct marketing, voor zover je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven (“opt-in”).
  Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht of door verzending van een e-mail aan INFO@SPINA-ANTWERPEN.BE
  Mededeling en doorgifte aan derden
  •	Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij met jouw voorafgaande toestemming.
  •	Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verleent Marc Lievens BV toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers. We garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan dit privacy- en cookiebeleid.
  •	Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van SPINA ANTWERPEN  , waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Marc Lievens BV failliet gaat, kan zulks betekenen dat jouw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Marc Lievens BV geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
  •	Marc Lievens BV zal in redelijkheid pogen om jou van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Marc Lievens BV uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
  Wettelijke vereisten
  •	Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Marc Lievens BV jouw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Marc Lievens BV zal in redelijkheid pogen om jou van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
  6.  Duur van het bijhouden van de gegevens
  1.	Alle persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Marc Lievens BV en jou.
  2.	Indien je gedurende 5 jaar geen contractuele relatie meer hebt gehad met Marc Lievens BV , dan wordt je klantenprofiel automatisch verwijderd.
  7.  Jouw rechten
  •	Recht van toegang en inzage:
  Je hebt het recht om op elk moment gratis, onverwijld en binnen de 30 dagen kennis te nemen van je persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Marc Lievens BV van je persoonsgegevens maakt.
  •	Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
  Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Marc Lievens BV . Daarnaast heb je altijd het recht om Marc Lievens BV te verzoeken om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
  Je mag eveneens vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
  •	Recht van verzet:
  Je beschikt ook over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
  Daarnaast heb je altijd het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dit geval hoef je zelfs geen redenen op te geven.
  •	Recht van vrije gegevensoverdracht:
  Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door Marc Lievens BV verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
  •	Recht van intrekking van de toestemming:
  Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.
  •	Uitoefening van jouw rechten:
  Je kunt jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar INFO@SPINA-ANTWERPEN.BE, per post naar Marc Lievens BV , GROTESTEENWEG 558, 2600 BERCHEM, of door gebruik te maken van de contactpagina op onze website, telkens mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.
  •	Automatische beslissingen en profiling:
  De verwerking van je persoonsgegevens omvat geen profiling en je zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
  •	Recht om klacht in te dienen:
  Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.
  Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
  Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.
  8.  Veiligheid en vertrouwelijkheid
  1.	Marc Lievens BV heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op onze website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
  2.	In geen geval kan Marc Lievens BV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
  3.	Je dient altijd en overal de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent immers als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
  4.	Marc Lievens BV houdt eraan je ervan te verwittigen dat onze website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, buiten het beheer en de controle van Marc Lievens BV en waarop dit privacy- en cookiebeleid niet van toepassing is. Marc Lievens BV is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Marc Lievens BV raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen. Dit kan immers verschillen van dit privacy- en cookiebeleid.
  9.  Cookiebeleid
  Wat is een cookie?
  Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen we jouw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.
  Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze website bezoekt
  Waarom gebruiken we cookies?
  Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.
  Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel om de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.
  Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.
  Gebruik van soorten cookies
  Marc Lievens BV maakt gebruik van een aantal cookies, die desgevallend kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.
  1.	First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door spina-antwerpen.be).
  2.	Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van onze website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).
  3.	Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat onze website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.
  4.	Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van onze website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van onze website je bezoekt, waar je computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de jou als gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van je surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op je interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.
  5.	Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur die bepaald is in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker onze website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.
  6.	Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra je de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.
  Jouw toestemming
  Door onze website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dien je die cookies te aanvaarden. Dit kan via je browserinstellingen.
  Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Lees dit cookiebeleid aandachtig voor meer informatie.
  Indien je je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.
  Je browserinstellingen veranderen
  Wij wijzen je er graag op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zo niet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.
  •	Cookie instellingen in Chrome
  •	Cookie instellingen in Firefox
  •	Cookie instellingen in Safari
  •	Cookie instellingen in Internet Explorer
  Meer informatie over cookies
  Informatie over cookies
  Verdere nuttige informatie over cookies vind je hier: http://www.allaboutcookies.org/
  Internet Advertising Bureau
  De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy. Je kan die gids hier terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu/
  
  10.  Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding
  Dit privacy- en cookiebeleid wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.
  De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van dit privacy- en cookiebeleid.